menu Heating. Cooling. Caring.

Green Igloo heeft de totaaloplossing

Een duurzaam verwarmingsysteem en een efficiënte ventilatie vormen sleutelaspecten van energieneutraal wonen enwerken. Met onze Green Igloo totaalaanpak bieden we hiervoor de nodige know-how en oplossingen. Door binnenklimaat in zijn geheel te benaderen, kunnen wij u de hoogste comfortgaranties bieden met de kleinste ecologische voetafdruk.


A way of living

Onze state-of-the-art oplossingen worden gedragen door een sterke overtuiging en bezieling van tientallen medewerkers en verscheidene partners. Daarbij staat het welzijn van mens en milieu centraal. Een sterke gedachte bindt mensen en bedrijven, en net die dynamiek maakt van Green Igloo een unieke comfort community. Green Living is een keuze, een doe-woord. Groen begint met doen!

All electric

Ons concept is gebaseerd op het “all electric” passiefhuis van de toekomst. Dit heeft een dikke isolatieschil en daarnaast een duurzaam binnenklimaatsysteem d.m.v. een warmtepomp en een vraaggestuurd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Zo bespaart u niet alleen veel energie en CO2, maar bent u ook verzekerd van een comfortabel en gezond binnenklimaat. Met behulp van een zonnecollector kunt u bovendien het tapwater verwarmen met zonne-energie. Het sluitstuk naar energieneutraal is het opwekken van elektriciteit middels PV-panelen.

Green Igloo heeft de totaaloplossing

De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) geeft de energetische efficiëntie van nieuwbouwwoningen weer, berekend conform NEN 7120. In Nederland geldt sinds 2015 een eis van EPC 0,4 voor nieuw te bouwen woningen. Deze mogen 40% van de energie gebruiken die een gemiddelde woning in 1990 nodig had voor verwarming, koeling ventilatie en warm water.

Het Green Igloo concept maakt het mogelijk aan de eisen van vandaag en morgen te voldoen. De bundeling van technisch geavanceerde oplossingen voor ventilatie, verwarming, koeling en warm tapwater tot één systeem biedt aansprekende voordelen voor de eindgebruiker:

  • oplossingsgericht en duurzaam energie besparen om stijgende woonlasten en huisvestingskosten in de hand te houden

  • een hoge graad van comfort in een energieneutrale woon- of werkomgeving.

Wij bieden u een totaaloplossing, van advies en calculatie tot support bij de installatie en opstart door het installatiebedrijf en ondersteunende service. Mede door het gericht opleiden van installateurs, het monitoren van het klimaatsysteem en het afgeven van klimaatgaranties, kunnen wij het Green Igloo totaalconcept realiseren in woningen, kantoren, winkels, hotels, scholen, ziekenhuizen, evenementlocaties, enz.

Comfort voor de eindgebruiker

Het hoge comfort in een energieneutraal pand wordt bereikt door een goede warmte-isolatie en een op de eindgebruiker afgestemde installatie voor verwarming, koeling, ventilatie en warm tapwater. De warmtepomp zorgt samen met het ventilatiesysteem voor een aangenaam en gezond binnenklimaat. Dit vertaalt zich in een gelijkmatige temperatuurverdeling zonder tocht en hinderlijke zoemgeluiden. Ingebouwde filters en vocht-en CO2-sensoren houden de lucht zuiver en gezond.

Financiering

Er zijn diverse maatregelen om duurzame energie te stimuleren:

ISDE subsidie (Investeringssubsidie Duurzame Energie): Deze subsidie is bedoeld om de aanschaf van kleinschalige duurzame energie-opwekkers te stimuleren. Zo gelden er voor de aanschaf van een Atlantic-Fujitsu warmtepomp of een Atlantic warmtepommpboiler interessante subsidies. Voor meer informatie zie www.rvo.nl

Duurzame leningen: Om te kunnen investeren in duurzame klimaatoplossingen kan de eindgebruiker - indien nodig - een duurzame lening afsluiten. Deze wordt vanuit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) uitgegeven. Hier kan tegen een zeer laag tarief geleend worden met een lange looptijd. 

STEP: Voor de huursector is er de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector. De verhuurder, bijvoorbeeld een woningcorporatie, kan financiële ondersteuning krijgen om het energielabel van zijn huurwoningen te verbeteren. Grotere pv-systemen vallen onder de Energie Iinvesteringsaftrek regeling (EIA) en geldt uitsluitend voor bedrijven. Voor meer informatie zie www.agentschap.nl

Bekijk verschillende ECO concepten en hun rendement op www.GreenIgloo.nl.