menu Heating. Cooling. Caring.

Aanpassing ISDE per 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 gelden nieuwe voorwaarden voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Het door de overheid beschikbaar gestelde budget van de subsidie voor 2017 wordt per 1 juli verhoogd van 70 naar 90 miljoen euro.

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is bedoeld als een tegemoetkoming in de aanschafkosten voor zonneboilers en warmtepompen. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Op 6 december 2016 is de regeling voor het eerst gepubliceerd in de Staatscourant. Op 6 juni 2017 is de ISDE opnieuw gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe publicatie treedt in werking op 1 juli 2017.

Warmtepompen

De subsidiebedragen voor een lucht-waterwarmtepomp zijn gewijzigd. Het subsidiebedrag voor een Fujitsu Waterstage lucht-waterwarmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen tot en met 1 kW € 1.100 en wordt vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 1 kW. Het subsidiebedrag voor de Thercon Sanistage warmtepompboiler is met € 100 verhoogt naar € 1.100. 

Een overzicht van de subsidiebedragen voor Fujitsu en Thercon vindt u hier.

Doelgroep

Ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen subsidie aanvragen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak.

Overgangsperiode

Voor aanvragen die tot en met juni 2017 binnenkomen gelden de huidige subsidiebedragen en voorwaarden. Voor aanvragen die op of na 1 juli 2017 binnenkomen, gelden de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden. De wijziging is op 6 juni jongstleden gepubliceerd. Gezien de korte termijn tussen publicatie en inwerkingtreding van de wijziging, wordt rekening gehouden met de datum van aankoop bij de beoordeling van de aanvragen. Indien u aantoont (door een bijlage bij de aanvraag) dat u voor 1 juli de verplichting bent aangegaan, heeft u bij een aanvraag na 1 juli nog recht op het hogere subsidiebedrag.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de verkoopafdeling van Thercon, telefonisch op nummer 0318-544670 of email verkoop@thercon.nl