menu Heating. Cooling. Caring.

Verandering ISDE subsidie

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is in 2016 ingevoerd om gebruikers, die zelf duurzame energie willen opwekken, financieel te ondersteunen. Met de ISDE subsidie ontvangt u een tegemoetkoming voor de aanschaf van warmtepompen, warmtepompboilers en zonneboilers.

Wijzigingen ISDE subsidie in 2017

Vanaf 1 januari 2017 wordt er bij invoering van de subsidie alleen nog een categorisering gemaakt op basis van de warmtebron van de warmtepomp. Deze wijziging heeft invloed op de subsidiebedragen maar veranderd slechts voor een beperkt aantal apparaten, zoals de Thercon Sanistage warmtepompboiler waarvan het subsidiebedrag is verhoogt naar € 1.000

Lucht-water warmtepompen

Kleine lucht-water warmtepompen worden vanaf 2017 in twee categorieën verdeeld. Voor lucht-water warmtepompen met een vermogen tot 3,5 kW bedraagt de subsidie €1.000. Voor de lucht-water warmtepompen met een vermogen vanaf 3,5 kW blijft het subsidiebedrag ongewijzigd.

Zonneboilers

In 2017 wordt de subsidie voor zonneboilers verhoogd. Voor installaties van minimaal 10 m² bedraagt het subsidiebedrag €0,75 per kWh. Voor de installaties met een apertuuroppervlakte* van 10 tot en met 200 m² bedraagt het nieuwe subsidiebedrag  €0,30 per kWh.

*Het oppervlak van een zonnecollector dat licht doorlaat

Niet voor gebruikte toestellen

Aan de regeling wordt vanaf 2017 een artikel toegevoegd om te voorkomen dat voor eenzelfde apparaat twee keer subsidie verleend wordt. Daarnaast wordt er geen subsidie verleend op gebruikte installaties zoals showroommodellen.

Langere indieningstermijn

Vanaf 2017 krijgen particulieren voor het indienen van de subsidie-aanvraag zes maanden de tijd, nadat een apparaat is aangeschaft.

Locatievermelding

De te subsidiëren installaties kunnen op andere locaties geplaatst zijn of geplaatst worden dan het bezoek- of postadres waarvoor de aanvraag van de subsidie is ingediend. Bij de subsidieaanvraag moeten daarom vanaf 2017 de locaties van de installaties worden vermeld.

Overgangsrecht

Op de nieuwe regeling is ook een overgangsregeling van toepassing. Aanvragen die uiterlijk op 31 december 2016 zijn ingediend worden nog beoordeeld op basis van de regeling zoals die in 2016 van toepassing was.