menu Heating. Cooling. Caring.

Waterstage kit voor cascade-opstelling

Met de Waterstage cascadekit is het mogelijk om 2 of 3 lucht/water warmtepompen in een cascadeschakeling te koppelen. De warmtepompen werken op 1 centraal hydraulisch circuit en worden volgens het master/slave principe
geregeld. De cascadekit zorgt voor een intelligente vermogenregeling voor een optimaal rendement.

U kunt eveneens een boiler voor sanitair warm water en een zwembadmodule worden aangesloten.