menu Heating. Cooling. Caring.

De EPC-norm voor utiliteitsbouw

Uw EPC-winst met een Fujitsu warmtepomp

Hedendaagse scholen zijn energiezuinig of energieneutraal. In 2013 werd de EPC-norm (Energie Prestatie Coëfficiënt) voor nieuwe scholen verlaagd naar 0.6 en onlangs werd deze nog verscherpt tot 0.4. Door te kiezen voor een Fujitsu lucht/water warmtepomp type Waterstage kunt u de EPC van uw school aanzienlijk verlagen, meer dan met een HR gasketel. Een EPCvan 0.4 is perfect haalbaar indien de school goed geïsoleerd is. Mede dankzij een Waterstage warmtepomp kan u de energierekening van uw school met 30% tot 40% verlagen. Bovendien stoot u 60% tot 70% minder CO2 uit dan verwarming op gas en draagt u zo uw steentje bij aan een gezonder milieu.

De EPG-norm in Nederland

Op 1 juli 2013 trad de nieuwe EPC norm NEN 7120 in werking. Deze norm bevat een hernieuwde methode voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen. Ze vervangt de vorige normen voor de energieprestatie voor woningbouw NEN 5128 en utiliteitsbouw NEN 2916.

De nieuwe EPC-norm houdt meer rekening met de bouwfysische werkelijkheid en de huidige specifieke omstandigheden in Nederland. Op basis van praktijkervaringen is een groot aantal uitgangspunten, formules en forfaitaire waarden (kengetallen) in de EPC verbeterd ten opzichte van de vorige normen.

Een korte opsomming:

 1. Het referentie klimaatjaar waarmee de software rekent is in betere overeenstemming gebracht met de werkelijkheid.
 2. De luchtdoorlatendheid (infiltratie) wordt in de nieuwe norm meer overeenkomstig de werkelijkheid berekend.
 3. De invloed van de interne warmtelast is aangepast aan de moderne situatie.
 4. De invloed van de zonnestraling wordt realistischer meegenomen in de berekening.
 5. De hulpenergie van pompen (o.a. zonneboilers) wordt eveneens realistischer meegenomen.
 6. Er wordt gerekend met een bezetting van gebouwen die meer overeenkomt met de werkelijkheid. (de bezettingsgraden vervallen)

Op termijn zal de EPC ook gelden voor bestaande gebouwen. Vooralsnog blijven hiervoor echter de huidige ISSO-richtlijnen gelden.

Meer informatie over de EPC-norm voor nieuwe scholen in Nederland
 

Hoe bekomt u een lage EPC voor uw school?

Hierna geven we u enkel tips om uw school energiezuinig of energieneutraal te maken:

 1. Ontwerp uw school kierdicht en zorg voor een dikke isolatieschil.
 2. Kies voor een duurzaam verwarmingsysteem zoals een lucht/water of lucht/lucht warmtepomp. Deze haalt warmte uit de buitenlucht – ook bij forse vriestemperaturen – een geeft ongeveer 4 maal zoveel gewonnen energie terug onder de vorm van warm water of warme lucht.
 3. Kies voor een laag-temperatuur afgiftesysteem zoals vloerverwarming, laag-temperatuur radiatoren of dynamische convectoren. Zo haalt u een maximum aan warmterendement uit het vermogen van uw lucht/water warmtepomp.
 4. Laat een ventilatiesysteem met warmterecuperatie plaatsen, bij voorkeur een vraaggestuurd systeem. Zo wordt de lucht in de school regelmatig ververst, en recupereert u bovendien warmte uit de geventileerde lucht.
 5. Installeer een zonnesysteem voor warm tapwater. Dankzij een zonnecollector en –boiler geniet u gemiddeld 240 dagen per jaar van gratis verwarmd water.
 6. Wilt u uw school volledig energieneutraal maken, investeer dan extra in photovoltaïsche zonnepanelen. Zo haalt u de benodigde elektriciteit uit het zonlicht.

Verplicht energielabel bij verkoop en verhuur

Sinds 1 janurari 2015 is bij de verkoop, verhuur en oplevering van school een 'definitief' energielabel verplicht. Dit laat zien hoe energiezuinig een school is en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse voor scholen gaat van A (weinig besparingsmogelijkheden) tot G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is 10 jaar geldig. Voor meer informatie over de energieprestatiecoëfficiënt, de Energie-Index en het energielabel, surf naar www.rvo.nl.

Meer info over de EPN utiliteitsbouw in Nederland