menu Heating. Cooling. Caring.

Investeren in duurzaam rendeert

Energieneutraal bouwen: de toekomst begint vandaag

Nederland gaat de komende jaren dan ook steeds energiezuiniger bouwen, zelfs tot energieneutraal in 2020. Europese en Nederlandse overheden hebben dit in een strikt beleid vastgelegd. Volgens de Europese richtlijn EPBD moeten nieuwe gebouwen vanaf 31 december 2020 ‘bijna’ energieneutraal zijn. Onlangs werd de EPC-norm (Energie Prestatienorm in Nederland) voor nieuwe huizen verscherp naar 0.4. 
Lees meer over de EPC-norm voor nieuwe woningen

Investeer in duurzaam

In duurzame energie investeren rendeert! Het is immers energie waarover wij onbeperkt kunnen beschikken, zoals zonne- en windenergie. Nieuwe huizen anno 2020 zullen energieneutraal zijn, mede dankzij duurzame binnenklimaatsystemen zoals Fujitsu warmtepompen en zonneboilers. Hierdoor verlaagt u uw primair energieverbruik aanzienlijk en snoeit u in uw energiefactuur. Door vandaag al vooruit te denken en te investeren in laag-energiewoningen geeft u uw project een flinke opwaardering.

Steunmaatregelen

Er zijn diverse maatregelen om duurzame energie te stimuleren, zoals bijvoorbeeld de SDE (stimuleringsregeling duurzame energieproductie) voor particulieren en bedrijven. Zonnepanelen worden gezien als onroerende goederen, waarvoor u een (groene) hypotheek kunt afsluiten. Deze is vervolgens via de hypotheekrente aftrekbaar.

Voor de huursector is er STEP (Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector). De verhuurder, bijvoorbeeld een woningcorporatie, kan financiële ondersteuning krijgen om het energielabel van zijn huurwoningen te verbeteren.

Grotere ventilatie- en pv-systemen vallen onder de regeling energie-investeringsaftrek EIA (alleen voor bedrijven).

Meer informatie vindt u op www.rvo.nl.