menu Heating. Cooling. Caring.

FAQ

Vanwaar die mooie energieprestaties van de AircoHeaters?

Hoe werkt een lucht/lucht-warmtepomp?

Is een AircoHeater een elektrische verwarming?

Werkt een AircoHeater als het buiten vriest?

Warmtepompsystemen: voor- en nadelen voor de gebruiker.

Waarom AircoHeaters voor een optimaal binnenklimaat zorgen?

Waarom vergen AircoHeaters weinig kap- en breekwerk?

Zijn koelmiddelen schadelijk voor het milieu?

Hoe komt het dat Aircoheaters minimum 30% minder primaire energie verbruiken?

Kan ik een premie krijgen als ik verwarm met AircoHeaters?

 

Vanwaar die mooie energieprestaties van de AircoHeaters?

De AircoHeater is een lucht/lucht-warmtepomp van FUJITSU. Ze wekt geen warmte op door verbranding, maar verplaatst de warmte van een lagere naar een hogere temperatuur. Dankzij een invertersysteem wordt het vermogen continu bijgeregeld en het elektriciteitsverbruik dat nodig is om de pomp aan te drijven met 50% gereduceerd. Minder verbruik dus en minder CO2-uitstoot. De AircoHeater is ontwikkeld als comfortabel all-in-one klimaatsysteem dat kan verwarmen én koelen.

De sterke prestaties op het vlak van COP (Coëfficient of Performance) – een technische term voor rendement – spreken boekdelen. FUJITSU AircoHeaters dragen dan ook het A-energielabel. Het label beoordeelt de energieprestatie van het volledige systeem. Er wordt rekening gehouden met elk werkend component. Dit in tegenstelling tot andere verwarmingssystemen waar de randapparatuur de COP nog bijkomend negatief beïnvloedt.

De Europese Commissie heeft ondertussen richtlijnen uitgevaardigd die de toekomst van deze nieuwe technologie bevestigen. Deze nieuwe certificering zal de hogere rendementspositie ten opzichte van traditionele verwarmingssystemen vergelijkbaar maken. Hierdoor zal het belang van het huidige A-label als kwaliteitsmaatstaf alleen maar toenemen.
Sinds 1 januari 2013 is het nieuwe ERP classificatiesysteem van toepassing. Op deze nieuwe Energie Efficiëntie Standaard zaten onze AircoHeaters al lang te wachten.
Lees meer over de nieuwe SCOP/SEER norm.

Hoe werkt een lucht/lucht-warmtepomp?

In de natuur koelt een voorwerp af dat warmer is dan de omgeving. Anders gesteld: het geeft zijn warmte af aan de omgeving. Zo ook in een koelkast. Het relatief warme eten geeft warmte af aan de koude koelkastelementen. Die warmte wordt afgevoerd naar de achterzijde. Een warmtepomp werkt zoals een koelkast, maar dan precies andersom. Een koelkast en een AircoHeater zijn dus beide lucht/lucht-warmtepompen. Bij een warmtepomp is het de buitenlucht die warmte afstaat aan het koelelement.
Die warmte geeft de warmtepomp binnen af. De warmtepomp pompt dus warmte van een laag naar een hoog temperatuurniveau. Het grote voordeel hierbij is dat een warmtepomp warmte opwekt door verplaatsing en niet door verbranding. Het warmtetransport gebeurt via een vloeistof. Dankzij een ingenieus omkeerventiel kan een warmtepomp ook warmte afvoeren en dus een ruimte koelen.

Is een AircoHeater een elektrische verwarming?

Neen, net zo min als uw koelkast een elektrische verwarming is. Een elektrische verwarming verpompt niets. Daardoor levert ze enkel warmte gelijk aan de elektriciteit die ze verbruikt. Een AircoHeater is een warmtepomp. Elektriciteit drijft de compressor en ventilatoren aan om warmte te verpompen van buiten naar binnen. De compressor gebruikt hiervoor weinig elektrische energie,
slechts een kwart van de warmte die hij in de woning of het gebouw brengt. Deze winstfactor wordt uitgedrukt als COP (Coefficient Of Performance). Een voorbeeld:

  • Een AircoHeater heeft een minimale COP van 3,61 (A-label).
  • Dit betekent dat een AircoHeater voor 1kW elektriciteitsverbruik u minimum 3,61kW warmte levert.
  • Een elektrische verwarming levert u in dat geval maar 1kW warmte.
  • Een AircoHeater verbruikt dus 72% minder voor hetzelfde warmtecomfort!

Werkt een AircoHeater als het buiten vriest?

De AircoHeater is een lucht/lucht-warmtepomp met A-label. Dit betekent dat hij zijn bronwarmte onttrekt aan de buitenlucht. Bij lagere buitentemperaturen lijkt het of er geen warmte meer in de buitenlucht aanwezig is. Toch is dit niet zo. Tot liefst -273,15°C (het absolute nulpunt) zit er nog warmte in de lucht. Naarmate het verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur groter wordt, kost het meer energie om deze warmte te winnen.

De perfecte werking van een AircoHeater wordt door FUJITSU gegarandeerd tot -15°C buitentemperatuur. Maar ook beneden deze koudegrens functioneert de AircoHeater feilloos. Testen in Noord-Europa (Zweden, Noorwegen en Denemarken) bewijzen dit. Zelfs tot -37°C! Zelf deden we een test met een FUJITSU warmtepomp buitenunit in een ruimte waar we de temperatuur tot -21°C afkoelden. Zelfs bij deze zeer extreme vriestemperatuur, leverde de AircoHeater nog steeds zijn nominale verwarmingscapaciteit, uiteraard voor een lager rendement.

Warmtepompsystemen: voor- en nadelen voor de gebruiker.

Er bestaan verschillende soorten warmtepompen: systemen die grondwarmte, grondwaterwarmte of luchtwarmte verpompen. FUJITSU AircoHeaters zijn lucht/lucht-warmtepompen. Ze verplaatsen de warmte uit de buitenlucht van een lagere naar een hogere temperatuur en zijn makkelijker toe te passen dan de andere systemen. De hoofdgroepen binnen warmtepompapplicaties verschillen zeer sterk op een aantal vlakken. Alle warmtepompen in onderstaande vergelijking functioneren als hoofdverwarming zonder enige vorm van externe hulpverwarming.

Waarom AircoHeaters voor een optimaal binnenklimaat zorgen?

AircoHeaters verwarmen op een heel andere manier dan de stralingswarmte die een kachel of, in mindere mate, een radiator afgeeft. Met een AircoHeater kunt u namelijk een vertrek, kantoor of woning snel en gelijkmatig opwarmen. Geen vervelende hitte aan de bron en koude plekken achteraan in de ruimte meer. Ook met tocht in huis rekenen AircoHeaters resoluut af. De deskundige FUJITSU-installateur weet precies op welke plaats de AircoHeater gemonteerd moet worden voor een optimaal comfort. Eens geïnstalleerd, zult u snel de vele voordelen van de AircoHeater letterlijk aan den lijve ondervinden: koeling en verwarming in één systeem, afstandsbediening voor extra comfort én een tochtvrij binnenklimaat.

Waarom vergen AircoHeaters weinig kap- en breekwerk?

De installatie vereist doorgaans weinig kap- en breekwerk. Daardoor kunnen hinder en kosten worden beperkt. Ideaal dus voor verbouwingen en renovaties. De leidingen tussen het binnen- en het buitendeel zijn zeer dun en uiterst wendbaar. Bovendien hebben AircoHeaters geen aparte stookruimte of schoorsteen nodig. Een FUJITSU buitenunit is steeds compact en kan discreet op de grond, op het dak of aan de gevel worden gemonteerd, op ruime afstand van de binnenunits. Uw FUJITSU-installateur staat garant voor een goede en complete service.

Zijn koelmiddelen schadelijk voor het milieu?

Chloorfluorkoolstofverbindingen of CFK’s (bijvoorbeeld R12) zijn, zoals de naam al zegt, koolwaterstoffen waarvan alle waterstofatomen zijn vervangen door chloor en/of fluor. CFK’s werden na 1950 ontwikkeld en gebruikt als koelmiddel en als drijfgas voor spuitbussen. De chlooratomen in CFK’s kunnen in de atmosfeer onder invloed van ultraviolette straling als radicalen worden vrijgemaakt. Deze dienen als katalysator voor de afbraak van ozon tot zuurstof waardoor het ozongat
ontstaat. CFK’s worden niet meer gebruikt in koel- of warmtepompapplicaties in Europa, ook niet in FUJITSU AircoHeaters.

In HCFK’s (bijvoorbeeld R22) is een deel van de waterstofatomen niet vervangen door chloor. Hierdoor wordt de levensduur in de atmosfeer aanzienlijk verkort. Ze tasten de ozonlaag minder aan dan CFK’s. Maar de applicaties met HCFK’s verdwijnen ondertussen ook langzamerhand van de markt. In de jaren negentig werden de HFK’s (bijvoorbeeld R407c en R410a) ontwikkeld. HFK’s tasten de ozonlaag niet aan, maar vallen wel onder de categorie van de broeikasgassen. 
FUJITSU AircoHeaters werken met HFK’s en dankzij de strenge wetgeving op behandeling en recuperatie van deze gassen, is de milieubelasting nihil.

Hoe komt het dat Aircoheaters minimum 30% minder primaire energie verbruiken?

Elke vorm van energie die we verbruiken voor ons comfort heeft een bron. De zon is bron van alle duurzame energie. Ze biedt ons een breed spectrum van energievormen, van waterkracht tot nucleair. Vandaag wordt het overgrote deel van onze energiebehoeften nog steeds beantwoord met fossiele brandstoffen, de slinkende aardgas- en olievoorraden die in de aarde zijn opgeslagen.

Een FUJITSU AircoHeater biedt een hogere energiewinst dan een verwarmingsysteem op aardgas. Als wij verwijzen naar primaire energie houden wij steeds rekening met de volledige ketting, vanaf de bron dus.

In de illustratie ziet u de invloed van het rendement van de elektriciteitscentrale, uitgaande van dezelfde fossiele bron aardgas. Dankzij de hoge winstfactor (COP) van de warmtepomp worden de lage rendementen van de elektriciteitscentrale gecompenseerd, dit in tegenstelling tot de best presterende traditionele verwarmingssystemen.
De rendementen van elektriciteitcentrales lopen sterk uiteen: de oudste centrales halen met moeite een rendement van 36% terwijl de meest recente STEG-centrales op aardgas 55% halen. In onze simulatie hebben we de Europese richtwaarde van 42% gehanteerd.

De berekening toont aan dat een AircoHeater een COP (Coëfficient of Performance) heeft van minimaal 3.61, wat een jaarrendement (SPF) van 3.20 betekent. Een AircoHeater verbruikt dus 30,2% minder primaire energie voor dezelfde warmteopbrengst dan een gemiddelde gasketel met een rendement van 97%. In werkelijkheid is de evaluatie nog gunstiger voor de warmtepomp omdat een gasketel een maximum rendement van 97% haalt. In de praktijk zal het rendement van een condenserende verwarmingsketel met lage-temperatuurradiatoren gedurende het stookseizoen schommelen tussen 86% en 97% ten opzichte van hoge temperatuur systemen.

Kan ik een premie krijgen als ik verwarm met AircoHeaters?

Een FUJITSU AircoHeater is een innovatieve lucht/lucht-warmtepomp met een A-label. Sommige regionale overheden en netbeheerders bieden premies voor energiezuinige lucht/lucht-warmtepompen. Door de constante evolutie en de regionale verschillen verwijzen wij voor een laatste stand van zaken naar volgende websites:

  • www.senternovem.nl
  • www.vrom.nl
  • www.ez.nl